fbpx

EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มบริษัท MILL พัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กในเมียนมา

EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินจำนวน 40 ล้านบาทให้แก่บริษัท มิลล์คอน ทิฮา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในเครือกลุ่มบริษัท MILL นำไปใช้ลงทุนในธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กในเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา ย่างกุ้ง เมียนมา เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งกับลูกค้าในภูมิภาค