fbpx

ราชกิจจาฯ ออก 8 มาตรการ พื้นที่สีแดง 28 จังหวัด

ราชกิจจาฯ ออก 8 มาตรการ ในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด มีผลวันที่ 4 ม.ค. เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป หลัง ศบค. แถลงตัวเลขผู้ป่วยใหม่ในประเทศ พุ่ง 315 คน ใน 53 จังหวัด