fbpx

คลังเผย 3 โครงการรัฐ ยอดใช้จ่ายรวมกว่า 7 หมื่นล้านบาท

สิ้นสุดโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 4” และมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ประชาชนร่วมฟื้นเศรษฐกิจ ผ่าน 3 โครงการ 40.95 ล้านราย สร้างยอดใช้จ่าย 70,458 ล้านบาท