fbpx

กมธ.ดีอีเอสกำหนดแนวทางป้องกันเว็บพนัน

กมธ.ดีอีเอส เตรียมเรียก กสทช.- โอเปอร์เรเตอร์-ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต เข้าหารือกำหนดแนวทางป้องกันเว็บพนัน ชี้ ควรสร้างความรับรู้เท่าทันสื่อให้เด็กและเยาวชน ป้องกันปัญหาพนันออนไลน์ทั้งระบบ