fbpx

เตือนชาวเน็ตไม่ซื้อ-ขายจระเข้ออนไลน์ เสี่ยงผิดกฎหมาย

กรมประมงเตือนประชาชนไม่ซื้อ-ขายจระเข้ผ่านทางออนไลน์ หากไม่ได้รับอนุญาตให้เพาะเลี้ยง มีความผิดตาม พ.ร.บ.สัตว์สงวนฯ