fbpx

อินโดนีเซียสั่งซื้อวัคซีน 20 ล้านโดสสำหรับภาคเอกชน

อินโดนีเซียคาดว่าจะได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จำนวน 20.2 ล้านโดสของโมเดอร์นาและซิโนฟาร์มตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่สองของปีนี้เป็นต้นไป เพื่อนำมาใช้ในโครงการฉีดวัคซีนของภาคเอกชน