fbpx

โรงงานชุดชั้นในที่ปราจีนฯ ปิดกิจการ 600 คน ตกงานกะทันหัน

โรงงานผลิตชุดชั้นในสตรีในนิคมอุตสาหกรรม 304 จ.ปราจีนบุรี ประกาศปิดกิจการทันที ทำให้พนักงาน 600 คน ต้องตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว