fbpx

อดีตนายกฯ ใช้สิทธิเลือกผู้ว่าฯ กทม. พร้อมเชิญชวนชาวกรุงออกมาเลือกตั้ง 

บรรยากาศการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. ที่โรงเรียนสวัสดีวิทยา มีบุคคลสำคัญทั้งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และนายสุรนันท์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย มาใช้สิทธิในหน่วยนี้