fbpx

ยิงจรวดถล่มโรงพยาบาลซีเรีย

โรงพยาบาลอัล-ชีฟา ทางเหนือของซีเรีย ถูกคนร้ายยิงจรวดถล่ม 2 ลูก ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 6 คน รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ 2 คน และบาดเจ็บอีกหลายคน ยังไม่แน่ชัดว่ากลุ่มใดอยู่เบื้องหลัง