fbpx

นักบินอวกาศจีนเดินนอกสถานีอวกาศจีนครั้งแรก

นักบินอวกาศจีน 2 คน จากทั้งหมด 3 คน ออกมาเดินนอกสถานีอวกาศเทียนกงของจีนเป็นครั้งแรกในวันนี้ เพื่อติดตั้งแขนกลยาว 15 เมตร

จีนส่งโมดุลหลักของสถานีอวกาศขึ้นสู่อวกาศแล้ว

จีนส่งโมดุลหลัก ซึ่งเป็นโมดุลแรกของสถานีอวกาศของจีนขึ้นสู่อวกาศแล้วในวันนี้ โดยเป็นโมดุลที่ประกอบไปด้วยส่วนพักอาศัยสำหรับนักบินอวกาศ 3 คน ในสถานีอากาศของจีนที่จะโคจรรอบโลกเป็นการถาวร ที่มีแผนที่จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2022