fbpx

สาวร้องถูกนำภาพในเฟซบุ๊กไปสร้างเพจ-ไลน์ปลอมหลอกลงทุน

สาวเชียงใหม่ วัย 23 ปี ถูกมิจฉาชีพนำภาพจากเฟซบุ๊กไปสร้างเพจและไลน์ปลอม ชักชวนลงทุนทำธุรกรรมทางการเงิน