fbpx

ภูฏานฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้ใหญ่เกือบครบใน 2 สัปดาห์

ภูฏานฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ให้แก่ประชากรวัยผู้ใหญ่แล้วร้อยละ 93 ภายในเวลา 2 สัปดาห์

“อนุทิน” แจงจัดซื้อวัคซีน ไม่ล่าช้า

“อนุทิน” เมินเปิดเผยสัญญาแอสตร้าเซนเนกา กับ สยามไบโอไซเอนซ์ เพราะเป็นเรื่องระหว่างเอกชน นอกเหนืออำนาจรัฐ อัดข้อมูล “ธนาธร” บิดเบือน ไร้ความจริง