fbpx

ดีเดย์ 1 กันยายน แท็กซี่ทุกคนปลอดบุหรี่

ขนส่งทางบก ดีเดย์ 1 กันยายนนี้ ห้ามคนขับและผู้โดยสารสูบบุหรี่ภายในแท็กซี่ ฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายปรับไม่เกิน 2,000 บาท

1 13 14 15
...