fbpx

ศาลธัญบุรีไม่ให้ประกันตัว 3 แกนนำคณะราษฎร

ศาลธัญบุรีไม่อนุญาตให้ประกันตัว 3 แกนนำคณะราษฎร ชี้มีความผิดอัตราโทษสูงหลายข้อหา อีกทั้งพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว