fbpx

เอ้กบอร์ดปรับลดแม่ไก่ยืนกรงดันราคาไข่ไก่

รมว.เกษตรฯ เผยเอ้กบอร์ดมีมติปลดแม่ไก่ยืนกรงเร็วขึ้น ลดปริมาณการเลี้ยง เพื่อรักษาสมดุลผลผลิตกับความต้องการบริโภค