fbpx

ต้อนรับ บมจ.สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (STP)เริ่มซื้อขาย 14 มิ.ย.นี้

กรุงเทพฯ 13 มิ.ย.-บมจ. สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ผู้ผลิตและให้บริการการพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 14 มิ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,800 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “STP”

KCC เริ่มซื้อขายใน mai    5 พ.ค.

กรุงเทพฯ 3 พ.ค.-บมจ. บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล (KCC) เริ่มซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอต้อนรับ 5 พ.ค. นี้ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 2,294 ล้านบาท

ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ (BIS) เริ่มเทรด  5 พ.

กรุงเทพฯ 3 พ.ค.- บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ (BIS) เริ่มซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้อนรับ  5 พ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IP0 1,884 ล้านบาท