fbpx

น้ำท่วมขังเป็นปัญหาต้องเร่งแก้ไข

นายกฯ เห็นใจคนกทม. เจอปัญหาน้ำท่วม ชี้ความในพื้นที่แออัดทำระบายน้ำไม่ทัน ย้ำ เป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข มีหน่วยงานดูแลอยู่แล้ว