fbpx

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 70 ปี สภาพัฒน์

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกครบ 70 ปี สภาพัฒน์ เพื่อให้ข้าราชการสภาพัฒน์เก็บไว้เป็นที่ระลึก และใช้เป็นสื่อเผยแพร่ประวัติของหน่วยงาน สำหรับมอบแก่บุคคลสำคัญในประเทศ-นานาประเทศ