fbpx

อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศร้อน

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก กทม.-ปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่ง-ลมแรง

กรมอุตุฯ เตือนประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงบางพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนอากาศคลายความร้อนลงในระยะนี้ ส่วน กทม.-ปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่

อุตุฯ เตือนประชาชนไทยตอนบนรักษาสุขภาพจากอากาศร้อน

กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนอากาศร้อน ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันไว้ด้วย ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

อุตุฯ เตือนเหนือตอนล่าง อีสาน กลาง ตอ.ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบน กรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศร้อน กับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนร้อนจัด เหนือตอนล่าง-อีสาน-กลาง-ตอ.ฝนบางแห่ง

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก มีฝนบางแห่ง ส่วนไทยตอนบน รวมถึงกรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศร้อนจัด กับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน และภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้

เหนือตอนล่าง-อีสานตอนล่าง-กลางตอนล่าง-ตอ. ฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุฯ เตือนเหนือตอนล่าง อีสานตอนล่าง กลางตอนล่าง และตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 60% และมีลมกระโชกแรง

อุตุฯ เตือนเหนือตอนล่าง-อีสาน-ตอ.-ใต้ ฝนตกหนัก

กรมอุตุฯ เตือนภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคใต้ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง 70%

อุตุฯ เตือนอีสาน-ตอ.-กลาง-เหนือตอนล่าง พายุฝนฟ้าคะนอง

กรมอุตุฯ เตือนภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่วนไทยตอนบนอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ภาคใต้มีฝนต่อเนื่อง

อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศร้อนจัด กทม.ฝนฟ้าคะนอง 20%

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศร้อนจัด ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคเหนือตอนล่าง มีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศร้อน มีฝนฟ้าคะนอง 20%

อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศร้อน-ใต้ฝนตกหลายพื้นที่

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศร้อน ภาคใต้มีฝนตกหลายพื้นที่ ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้ง กทม.-ปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนอากาศร้อนจัด

กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนอากาศร้อนจัด ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้ง กทม.-ปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่ง

อุตุฯ เตือนไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง-ลมแรง

กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ส่วนภาคเหนือตอนและภาคกลางอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนบางแห่ง

1 2 3