fbpx

เตรียมยื่น ป.ป.ช. ตรวจสอบเสาไฟกินรี 800 ล้านบาท

หลังเกิดกระแสวิจารณ์เสาไฟกินรีในพื้นที่ราชาเทวะ พบว่าเสาแต่ละต้นมูลค่าเกือบ 1 แสน รวมกว่า 800 ล้านบาท ชาวบ้านมองใช้งบเกินความจำเป็น เตรียมหนังสือร้อง ปปช. ตรวจสอบ