fbpx

กกท.พร้อมจัดพัทลุงเกมส์ และเสกักเกมส์

ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เสกักเกมส์