fbpx

ถกผู้แทนการค้าสหรัฐ เวที APEC ขอ US ปลดไทยจากบัญชี WL

รมว.พาณิชย์ ถกผู้แทนการค้าสหรัฐ เวที APEC ขอ US ปลดไทยจากบัญชี WL และให้หนุนไทยเป็นแหล่งผลิตและแหล่งลงทุนผลิตวัตถุดิบป้อนสหรัฐ ตามนโยบาย Supply America