fbpx

แจงแพทยสภาไม่มีอำนาจนำเข้าวัคซีน

เลขาธิการแพทยสภา แจงปมข่าวนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ ย้ำแพทยสภาไม่มีอำนาจนำเข้าวัคซีนได้ มีเพียง 5 หน่วยงาน ที่ได้รับสิทธิตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา “กรมควบคุมโรค- องค์การเภสัชฯ-สถาบันวัคซีนฯ-สภากาชาดไทย และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

เลขาธิการแพทยสภา กล่าวในพิธีต้อนรับวีรบุรุษตัวจริง ครั้งที่ 9

เลขาธิการแพทยสภา กล่าวในพิธีต้อนรับวีรบุรุษตัวจริง ครั้งที่ 9 ว่า กิจกรรมนี้เป็นการฉลองปีใหม่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้