fbpx

เร่งเบิกงบจ่ายโอที จนท.ทำเนียบฯ

เลขาธิการนายกฯ สั่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่จ่ายโอทีข้าราชการ-ลูกจ้างทำเนียบรัฐบาล จี้เร่งเบิกงบ ทำความเข้าใจ อย่าให้คนทำงานเสียขวัญ

นายกฯ ทำหนังสือแจงผู้ตรวจฯ การปมถวายสัตย์แล้ว

ทำเนียบฯ 22 ส.ค. –  นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไปถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีมีผู้ร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและส่งเรื่องพร้อมความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ หรือ ศาลปกครอง เพื่อวินิจฉัยว่าการที่นายกรัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรี   กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตน ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ ไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 161 เป็นการกระทำขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่  แล้ว ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหนังสือมา แต่ไม่ขอตอบว่ามีรายละเอียดอย่างไร  “ไม่ขอตอบว่ามีเนื้อหาอย่างไร แต่ได้ชี้แจงไปเพียงสั้นๆ และได้ใจความตามระเบียบและขั้นตอน  โดยหนังสือจากผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้ตั้งคำถาม เพียงแต่ให้ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่วนเนื้อหาการชี้แจงดังกล่าว จะนำไปชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรด้วยหรือไม่  ต้องรอดูก่อน” นายดิสทัต กล่าว      . – สำนักข่าวไทย