fbpx

กำชับกก.พัฒนาเมืองอัจฉริยะรองรับ New normal

ทำเนียบรัฐบาล 13 พ.ค.-“พล.อ.ประวิตร” กำชับกก.ขับเคลื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ คำนึงคุณภาพชีวิตประชาชน รองรับ New normal มุ่งกระจายความเจริญทั่วถึง เท่าเทียม ลดเหลื่อมล้ำ   พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์  ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2563 โดยที่ประชุมรับทราบ คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 267 /2560 วันที่ 15 ตุลาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานระหว่างปี 2561- 2562 ที่ผ่านมา และเร่งรัดผลักดันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางขับเคลื่อน ประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รับทราบพื้นที่เป้าหมายพร้อมคัดเลือกเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบจำนวน 3 พื้นที่และพื้นที่พัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่จำนวน 1 พื้นที่รวม 4 พื้นที่ได้แก่ กทม.(ศูนย์พหลโยธิน) จ.ชลบุรี (พื้นที่ EEC) จ.ชลบุรี (นิคมอมตะนคร) และจ.ภูเก็ต […]

นายกฯนำคณะเยี่ยมชมนิทรรศการเมืองอัจฉริยะ

นายกรัฐมนตรีนำคณะเยี่ยมชมนิทรรศการเมืองอัจฉริยะอาเซียนพร้อมชิมกาแฟที่ชงโดยหุ่นยนต์และ ทดลองนั่งรถอัจฉริยะ

นายกฯสิงคโปร์ชี้อาเซียนต้องรับมือกับความท้าทายด้วยความเป็นหนึ่งเดียว

นายกฯ สิงคโปร์ชี้ว่า ในยามที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญปัญหารุนแรงขึ้นและเสียงสนับสนุนกระแสพหุภาคีเริ่มอ่อนแรงลง อาเซียนจะต้องรับมือความท้าทายด้วยความเป็นหนึ่งเดียว

กฟผ.ผุดโรงไฟฟ้าทดแทนพร้อมพัฒนาแม่เมาะเป็นเมืองอัจฉริยะ

กฟผ. ทดสอบเดินเครื่องโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 – 7 เตรียมความพร้อมจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในปี 2562

อมตะจับมือสวีเดนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ-เมืองอากาศยาน

อมตะเอ็มโอยูสวีเดนพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองอากาศยาน มุ่งสู่การเป็นฮับอากาศยานระดับเอเชียและระดับโลก

1 Minute ASEAN : โฮจิมินห์มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ

นครโฮจิมินห์ มุ่งสู่ความทันสมัย จะร่วมมือกับไมโครซอฟท์ พัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ วางระบบโครงข่าย IT เชื่อมต่อชีวิตประชาชนกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

1 2