fbpx

เอกชนยื่นขอมาตรฐาน มอก. ดูแลผลิตภัณฑ์เมลามีน

กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สมอ. กำหนดให้ภาชนะและเครื่องใช้เมลามีนเป็นสินค้าควบคุม ทำให้ภาชนะเมลามีนทุกใบต้องได้มาตรฐาน มอก. และต้องแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่สินค้าทุกใบ ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป