fbpx

เปิดร่างกฎหมายเลือกตั้ง

เปิดร่างกฎหมายเลือกตั้ง กฤษฎีกาแก้ไข ตัดอำนาจ กกต.ยุบพรรคก่อนประกาศผล กำหนดบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ต้องแตกต่าง บัตรบัญชีมีชื่อ-โลโก้พรรค แก้บัตรเขย่งไม่ต้องนับหรือลงคะแนนใหม่ พร้อมเสนอสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีช่วยพรรคเล็ก ส่งหนังสือแจ้ง กกต.เปิดรับฟังความเห็น ก่อนยืนยันกลับไปสำนักเลขาฯ ครม. ภายใน 5 วัน