fbpx

อินเดียห้ามโรงแรม-ร้านอาหาร เก็บค่าเซอร์วิสชาร์จ

นิวเดลี 5 ก.ค. – สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคของอินเดียประกาศห้ามโรงแรมและร้านอาหารเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม หรือเซอร์วิสชาร์จ ในใบเรียกเก็บเงิน หลังมีประชาชนร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคของอินเดียระบุว่า ร้านอาหารในอินเดียมักเรียกเก็บค่าเซอร์วิสชาร์จตั้งแต่ร้อยละ 5-15 ของยอดค่าบริการใบเรียกเก็บเงิน แต่สำนักงานฯ ได้ออกข้อกำหนดใหม่ที่สั่งห้ามร้านอาหารเรียกเก็บค่าเซอร์วิสชาร์จในใบเรียกเก็บเงินโดยเด็ดขาด รวมถึงสั่งห้ามร้านอาหารไม่ให้เรียกเก็บทิปจากลูกค้าหรือปฏิเสธให้บริการลูกค้าที่ไม่ยอมจ่ายทิป ลูกค้ามีสิทธิใช้ดุลยพินิจของตนว่าจะให้ทิปหรือจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมให้แก่ร้านอาหารหรือไม่ ส่วนการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าถือเป็นแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ก่อนหน้านี้ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคของอินเดียเคยประกาศข้อกำหนดในปี 2560 ที่ระบุว่า ลูกค้าต้องจ่ายเฉพาะค่าอาหารตามที่ระบุบนเมนูอาหารและภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น ขณะที่รัฐบาลอินเดียสนับสนุนให้ร้านค้าจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและขึ้นราคาอาหารเพื่อให้คุ้มกับต้นทุน แทนการใช้วิธีเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม. -สำนักข่าวไทย

พาณิชย์เตรียมเรียกสมาคมภัตตาคารหารือเก็บเซอร์วิสชาร์จ

กรมการค้าภายในเตรียมเรียกสมาคมภัตตาคารหารือเก็บเซอร์วิสชาร์จ ขู่ธุรกิจร้านตัดผมคิดราคาโหดไม่ปิดป้ายเจอดีแน่

Service Charge ต้องแจ้งผู้บริโภคทราบก่อน 

มีประเด็นถกเถียงในโลกโซเชียลว่าผู้บริโภคมีสิทธิ์ปฏิเสธการจ่ายค่า Service Charge ที่ร้านอาหารบางแห่งเรียกเก็บได้หรือไม่ อธิบดีกรมการค้าภายในระบุผู้ประกอบการต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบก่อน