fbpx

กรมวิทย์ฯ เผยผลเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิดในรอบสัปดาห์

อธิบดีกรมวิทย์ฯ เผยผลตรวจสายพันธุ์โควิด-19 ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา เฉพาะพื้นที่ กทม. เป็นสายพันธุ์เดลตา (สายพันธุ์อินเดีย) สูงถึงร้อยละ 52 ส่วนสายพันธุ์อัลฟา (สายพันธุ์อังกฤษ) ร้อยละ 47.8