fbpx

ลงนามแสดงความเสียใจ เจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี เสด็จสวรรคต

นายกฯ ลงนามในสมุดแสดงความเสียใจ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี เสด็จสวรรคต