fbpx

อุตุฯ เผยเหนือตอนบน-อีสานตอนบน เช้าอากาศเย็น

กรมอุตุฯ เผยภาคเหนือตอนบน และภาคอีสานตอนบน มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ส่วนประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน กรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศร้อน

อุตุฯ เผยไทยตอนบน อากาศร้อน-ฟ้าหลัว

กรมอุตุฯ เผยประเทศไทยตอนบน อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ภาคเหนือตอนบน และภาคอีสานตอนบน อากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศร้อน

อุตุฯ เผยกลาง-ตอ. อากาศเย็น กทม.อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาฯ

กรมอุตุฯ เผยภาคกลาง และภาคตะวันออก อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาฯ ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล อากาศเย็นในตอนเช้า ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้

อุตุฯ เผยเหนือตอนบน-อีสาน อากาศหนาว

กรมอุตุฯ เผยภาคเหนือตอนบน ภาคอีสาน อากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาฯ

อุตุฯ เผยอีสาน-กลาง-ตอ.-กทม. เช้าอากาศเย็น-มีหมอก

กรมอุตุฯ เผยภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาฯ แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า

อีสาน-ภาคกลาง อากาศเย็น

กรมอุตุฯ เผยภาคเหนือ ฝนฟ้าคะนอง จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาฯ อีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนคลื่นลมอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่ จ.สงขลาลงไป ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ไทยตอนบนอุ่นขึ้นอีก 1-2 องศาฯ กทม.มีฝนบางแห่ง

กรมอุตุฯ เผยไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้นอีก 1-2 องศาฯ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ส่วนกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

1 2 3 34