fbpx

กรมบัญชีกลาง พร้อมเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

เตรียมเสนอ ครม.อังคารหน้า จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุถือบัตรสวัสดิการฯ กลางเดือน ก.ค.นี้ ตกเบิกย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน เม.ย.65

ครม.อนุมัติจ่ายเงินพิเศษช่วยผู้สูงอายุ 6 เดือน

ครม.อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ 100 – 200 บาท ตามช่วงวัย รวม 6 เดือน บรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจ ช่วยผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคน