fbpx

เกาหลีใต้จะส่งความช่วยเหลือไปให้อินเดียสู้โควิด

กระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ จะส่งถังออกซิเจนและเวชภัณฑ์อื่น ๆ ไปช่วยเหลืออินเดียในการรับมือกับการระบาดอย่างรุนแรงของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019