fbpx

ประธานาธิบดีตุรกี ถกผู้นำสวีเดน-ฟินแลนด์

ประธานาธิบดีตุรกี หารือทางโทรศัพท์กับผู้นำสวีเดนและฟินแลนด์ ถึงความกังวลต่อการเข้าร่วมนาโต ของทั้งสองประเทศ