fbpx

เขื่อนป่าสักฯ เร่งระบายน้ำ กระทบเเล้วหลายจังหวัด

ผลกระทบจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมขยายวงกว้างหลายจังหวัด เช่น ชุมชนเขาคูบา จ.สระบุรี น้ำสูงกว่า 3 เมตร บ้านกว่า 100 หลังเดือดร้อน