fbpx

กห. สั่งตั้ง 145 ด่านเขตควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

รมช.กลาโหม สั่งฝ่ายความมั่นคง สนับสนุนมาตรการรัฐ ร่วมหยุดเชื้อเพื่อชาติไปด้วยกัน ตั้ง 145 ด่านในเขตควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามประกาศ ศบค.