fbpx

รมว.พาณิชย์ สั่งดูแลสินค้าเกษตร

รมว.พาณิชย์ มอบนโยบายเกษตร-พาณิชย์ และผู้ว่าฯ ร่วมกันดูแลไม่ให้เกษตรกรเดือดร้อนจากสินค้าเกษตรตกต่ำ แนะเกษตรกรหันมาทำสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เพื่อกันความเสี่ยงสินค้าตก พร้อมให้ใช้ “อมก๋อยโมเดล” เกษตรพันธสัญญา ช่วยเกษตรกรสวนผัก เชื่อม “ตลาด-ผู้รับซื้อ”

เร่งแผนพัฒนาเกษตรพันธสัญญาเตรียมเสนอ ครม.ใน 4 เดือน

กรุงเทพฯ 6 ต.ค.-ก.เกษตรฯเตรียมเสนอแผนการพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้ครม.เห็นชอบในอีก 4 เดือน กำกับข้อตกลงให้เป็นธรรมระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ ยกตัวอย่างปลูกมันฝรั่งส่ง “เลย์” ยกระดับรายได้เกษตรกรมั่นคง-แน่นอน