fbpx

พอใจเร่งช่วยผู้ปลูกมันสำปะหลัง

กมธ.เกษตรฯ พอใจกรมการค้าภายในเร่งช่วยผู้ปลูกมันสำปะหลัง 2 แสนรายที่ชัยภูมิ ไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือประกันราคาตามมติครม. หลังพบปัญหาช่วงเวลาการปลูกและเก็บเกี่ยวไม่ตรงกับที่โครงการกำหนด