fbpx

เร่งเจรจาเวียดนามยกเลิกระงับนำเข้าผลไม้ไทย

รมว.เกษตรฯ เผยได้หารือทูตเวียดนามเพื่อขอให้ทางการเวียดนามยกเลิกการระงับนำเข้าเงาะและมะม่วงจากไทย พร้อมตั้งเป้าหมายเป็นครัวโลกร่วมกัน เล็งขยับมูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น 25,000 ล้านเหรียญฯ ในปี 2568

เกษตรฯ เตรียมเยียวยาชาวสวนมะม่วง จากโควิด

“เฉลิมชัย” เผยฟรุ้ทบอร์ดเห็นชอบเยียวยาชาวสวนมะม่วง ตลอดจนเร่งกระจายผลไม้ใต้-ลำไยเหนือ 1.5 ล้านตันฝ่าวิกฤตโควิด-19

เกษตรฯ เสนอคลังเพิ่มค่าชดเชยโรคลัมปี สกิน

รมช.ประภัตร เผย ก.เกษตรฯ เสนอ ก.คลัง พิจารณาปรับเพิ่มเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติโรคระบาดลัมปี สกิน ในโค-กระบือ เตรียมสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มอีก 5 ล้านโดส

กระทรวงเกษตรฯ ยกระดับสหกรณ์จังหวัด

รมช.เกษตรฯ หนุนสหกรณ์จังหวัด เป็นกลไกหลัก ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก หนุน อุทัยธานีโมเดล ส่งเสริมให้สหกรณ์ เป็นตลาดกลางซื้อขายใบกัญชา รองรับร้านค้า ผู้ต้องการใบ ราก กิ่ง

รมว.เกษตรฯ สั่งเปิดตลาดขายกุ้งทั่วประเทศ

รมว.เกษตรฯ สั่งกรมประมงบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและผู้ประกอบการประมง เร่งประสานโมเดิร์นเทรด สะพานปลา และห้องเย็นเปิดช่องทางกระจายสินค้าสัตว์น้ำ พร้อมสั่งการประมงจังหวัดทั่วประเทศ เปิดตลาดขาย “กุ้ง” บรรเทาความเดือดร้อนของผู้เลี้ยง

1 2 3 7