fbpx

จับขบวนการ “อุ๊ ริมเมย” ลอบขนแรงงานต่างด้าว

รวบ “อุ๊ ริมเมย” ลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พบเป็นขบวนการใหญ่ เฉพาะต้นปีนี้จับได้แล้วถึง 7 ครั้ง ด้านตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชร จับกุมสองสามีภรรยา นำคนต่างด้าวสัญชาติเวียดนามหลบหนีเข้าเมือง