fbpx

ส.ส.ฮาวายเสนอร่างกฎหมายห้ามขายบุหรี่ให้คนอายุไม่ถึง 100 ปี

ส.ส.รัฐฮาวายของสหรัฐเสนอร่างกฎหมายห้ามจำหน่ายบุหรี่ให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 100 ปี เท่ากับห้ามการสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด