fbpx

นอร์เวย์เปลี่ยนคำแนะนำหลังมีผู้เสียชีวิตจากวัคซีน

เจ้าหน้าที่นอร์เวย์ปรับเปลียนคำแนะนำว่าผู้ใดควรจะได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากพบผู้เสียชีวิตหลังจากการฉีดวัคซีนจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ โดยต่อไปนี้จะให้แพทย์แต่ละคนเป็นผู้พิจารณาเองว่าใครควรฉีดวัคซีนให้ใคร