fbpx

เร่งช่วยเหลือลูกจ้าง ‘อัลฟ่า’ 400 ชีวิตถูกเลิกจ้าง

รมว.แรงงาน สั่งการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมาย ลูกจ้างบริษัท อัลฟ่าฯ 400 ชีวิต ถูกเลิกจ้าง