fbpx

อสส.ตรวจร่างจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาเสร็จแล้ว

อัยการสูงสุด ตรวจร่างจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาเสร็จแล้ว ส่งคืนองค์การเภสัชฯ วันนี้ ยืนยันไม่มีปัญหา และไม่มีร่างจัดซื้อตกค้าง หลังพิจารณาร่างจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 เรียบร้อยแล้ว 4 ยี่ห้อ