fbpx

จ.ขอนแก่น ห้ามข้าราชการออกนอกจังหวัด

ผู้ว่าฯ ขอนแก่น ออกประกาศห้ามข้าราชการออกนอกพื้นที่จังหวัด หากจำเป็นเร่งด่วนให้ชี้แจงเหตุผลและอนุญาตเป็นรายกรณี จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้ว่าฯ โคราช ออกประกาศห้ามพนักงานโรงงานออกนอกจังหวัด

ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ออกประกาศห้ามผู้ปฏิบัติงานในโรงงานเดินทางออกนอกจังหวัด จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย หลังพบผู้ติดเชื้อรายที่ 19