fbpx

จนท.เร่งช่วยช้างป่าหลงโขลงล้มป่วย

เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือช้างป่าล้มป่วยหนักนอนซม มีลูกช้างคอยวนเวียนเฝ้าไม่ห่าง ลูกช้างพยายามใช้หัวและลำตัวช่วยดันให้แม่ช้างลุกขึ้นยืนแต่ไม่สำเร็จ

เริ่มซึมซับพฤติกรรมแม่ช้าง

ลูกช้างป่าหลงโขลงจากห้วยขาแข้งเริ่มซึมซับพฤติกรรมจากพังทีน่า ซึ่งเจ้าหน้าที่นำเข้ามาเทียบเพื่อให้เป็นแม่เลี้ยงดูลูกช้างต่อไป ล่าสุดลูกช้างกินหญ้า หลังจากที่เห็นแม่ช้างกิน และสามารถย่อยได้ดี เนื่องจากควาญนำมูลแม่ช้างซึ่งมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยให้ลูกช้างกิน