fbpx

กาชาดขาดแคลนโลหิตรุนแรงสุดในประวัติศาสตร์

กาชาดขาดแคลนโลหิตรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายจังหวัดมีคำสั่งงดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคทั้งหมด

ศูนย์บริการโลหิตฯปรับเกณฑ์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตลดขาดแคลน

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ปรับตัวรับภาวะโลหิตขาดแคลนจากสถานการณ์โควิด-19 ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคตามสถานที่ที่ต้องการนัดหมาย หากมีผู้บริจาคโลหิตขอมา 50 คน