fbpx

“สูบบุหรี่ในบ้าน” ผิดก็ต่อเมื่อครอบครัวมีปัญหาสุขภาพ

พม.เตรียมทำแผนสร้างการรับรู้กฎหมาย ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวสูบบุหรี่ในบ้านที่จะมีผลบังคับใช้สิงหาคมนี้

พม. เร่ง ให้ความรู้ประชาชนกฎหมาย สูบบุหรี่ในบ้าน

พม. เตรียมทำแผนสร้างการรับรู้กฎหมายป้องกันความรุนแรงในครอบครัว สูบบุหรี่ในบ้าน ที่จะมีผลบังคับใช้สิงหาคมนี้