fbpx

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เอกชนชงรัฐล็อกดาวน์โซนสีแดง เร่งฉีดวัคซีนประชาชน

โควิด-19 รอบใหม่ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นร่วง

ส.อ.ท.ระบุโควิด-19 รอบใหม่ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ ร่วงครั้งแรกในรอบ 8 เดือน วอนรัฐคุมการระบาดเข้มงวด เร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชน

ส.อ.ท. มุ่งสร้างบุคลากรคุณภาพสู่ภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (มทร. กรุงเทพ) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคการศึกษา วิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เข้าด้วยกัน หวังสร้างบุคลากรและบัณฑิตของชาติให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ

หนุนเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ ดูแลความปลอดภัยผู้บริโภค

สภาอุตฯ โดย GS1 Thailand ผลักดันผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ เพื่อให้สามารถตรวจสอบที่มา คุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าในยุคนิวนอร์มอล เพื่อเตรียมความพร้อมธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมไทยสู่เวทีโลก