fbpx

อธิบดี พช. นำคณะผู้บริหาร ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล

อธิบดี พช. พร้อมด้วยประธานสภาสตรีฯ นำคณะผู้บริหาร ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9

อธิบดี พช.เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณรและอบรมศีลจาริณี

ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และสถาบันกษัตริย์ “อธิบดี พช.” เทิดวันพ่อแห่งชาติ 2563 เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณร 98 คน และอบรมศีลจาริณี 69 คน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ร้อยดวงใจผืนผ้า ชาวศรีสะเกษ

เปิดงาน “ร้อยดวงใจ จากภูมิปัญญาสู่ผืนผ้าชาวศรีสะเกษ” คึกคัก อธิบดี พช.ปลุกชาวศรีสะเกษร่วมรักษาอัตลักษณ์ล้ำค่าของดินแดนสี่เผ่าไท ชูของดีความโดดเด่นด้านศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการดำเนินชีวิต ผ้าทอศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟ ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

คนแห่สมัครลูกจ้าง พช. ร่วม 3 หมื่นคน

“โคก หนอง นา โมเดล” สุดฮอต คนแห่สมัครเป็นลูกจ้าง พช.ร่วม 3 หมื่นคน พุ่ง 322 % จาก 9,188 อัตรา พร้อมลงพื้นที่ 3,246 แปลงใน 73 จังหวัด “อธิบดี พช.” มุ่งหวังสร้างนักพัฒนาด้วยการฝึกปฏิบัติตามหลักทฤษฎีใหม่ พร้อมนำกลับไปสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตตนเองและครอบครัวต่อไป

พช.ก้าวสู่ปีที่ 59 มุ่งมั่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต

58 ปี พช.ก้าวสู่ปีที่ 59 มุ่งมั่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.ขับเคลื่อนบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.รวมพลังขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตั้งเป้าให้ต่ำกว่า ร้อยละ 5 ทั่วประเทศ

อธิบดี พช. มอบประกาศเกียรติคุณ ขรก.เกษียณอายุ

อธิบดี พช. มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการเกษียณอายุราชการ และเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น พร้อมน้อมนำหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”